Stolný tenis je neoddeliteľnou súčasťou športových aktivít v obci Beluša už viac ako 50 rokov. S veľkou podporou závodu KOVO Beluša naši stolní tenisti dobíjali rebríčky nielen oblastné ale aj celoslovenské. Tak napríklad v sezóne 1978-79 to bola I. Divízia a v 1989-90 to bolo 2. mesto v I. Triede. V porevolučných rokoch okolnosti stolnému tenisu nepriali, a tak v roku 1999 nastal zánik belušského stolného tenisu. Dlhé roky sa v Beluši stolný tenis na súťažnej úrovni nehral. Belušskí hráči boli súčasťou okolitých stolnotenisových klubov.
Zmena nastala v roku 2017, kedy sa zopár nadšencov a niekoľko pôvodných hráčov rozhodlo založiť nový klub. Ten vznikol ako občianske združenie TTC Beluša 18.9.2017. Od začiatku bolo cieľom klubu oživenie stolného tenisu v Beluši a vytvorenie podmienok na ďalší rozvoj tohto športu. Klub sa ihneď po svojom vzniku zapojil do oblastnej 7. ligy ako nováčik, kde skončil na 3. mieste. V tom čase sa okrem pôvodných hráčov začala formovať naša mládežnícka časť, ktorú sme hneď v ďalšej sezóne zaradili do súťaže ako tím B.  Ďalšia zhoda náhod spôsobila, že TTC Beluša na ďalší rok hralo 6. ligu, ktorú belušský klub s prehľadom vyhral a tak postúpil náš A tím do najvyššej oblastnej 5. ligy. Skromné ciele sa nakoniec pretavili do konečného 4. miesta, čím TTC Beluša dokázal, že Beluša nezabudla hrať stolný tenis a miesto v najvyššej oblastnej lige si právom zaslúži.

Klub sa v súčasnosti naďalej rozrastá o nových hráčov a to hlavne z radu deti a mládeže, čím sa napĺňa aj druhý cieľ klubu a to vybudovanie novej generácie stolných tenistov v Beluši. Aktuálna situácia mierne skomplikovala vytvorenie tímu C, a tak v nasledujúcej sezóne zostáva TTC Beluša v dvoch tímoch, A tím v 5.lige a B tím v 8.lige.

V budúcnosti by sme sa hlavne chceli sústrediť na tréningový proces detí a mládeže. Taktiež by sme sa radi s našim tímom A zapojili do vyšších krajských súťaží. Bohužiaľ súčasná doba je hlavne o peniazoch, a tak to nie je zatiaľ možné. Hoci, ako klub na to máme vynikajúce podmienky aj predpoklady. Radi by sme v budúcnosti v Beluši usporiadali celoslovenské bodovacie zápasy mládeže a aj prázdninové tréningové kempy. Robíme všetko pre to, aby sme dosiahli aj tieto ciele. Získavame peniaze formou 2%, príspevku na mládež do 23. rokov zo Slovenského stolnotenisového zväzu a od našich sponzorov. Tieto prostriedky sú momentálne v plnej miere použité na tréningový proces detí formou plateného trénera a na ich osobné materiálové vybavenie. Pevne veríme, že príde čas a s chuťou sa pustíme do našich nových cieľov.

Stolný tenis v Beluši tak po dlhých 18. rokoch vďaka nadšencom znova vstal z popola a dokázal, že Beluša má v tomto športe stabilné miesto.

Na záver by sme chceli poďakovať Hrevušovcom za ich športové výkony, Kalusovcom za nadšenie a organizáciu, Petrovi Konrádovi za to, že nás podporuje trénerskou činnosťou, pani riaditeľke ZŠ Ing. Edite Horváthovej za ústretovosť pri poskytovaní priestorov, Obecnému úradu v Beluši za poskytnutú podporu, všetkým našim priaznivcom a sponzorom, a samozrejme našim tolerantným manželkám.